Algemene Ledenvergadering 2018 Algemene Ledenvergadering 2018
Op de op 17 maart gehouden algemene ledenvergadering sprak de scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver over 'Het diaconaat als gezicht van de kerk'. 
terug