Beleggen voor kerkelijke organisaties

Beleggen voor kerkelijke organisaties
Op 22 april 2017 ondertekenden Karin van den Broeke namens de Protestantse Kerk en Denis Merckx namens  de Konferentie van Nederlandse Religieuzen de intentieverklaring  tot oprichting van De Nieuwe Beurskoers. De Nieuw Beurskoers voert namens haar leden -  christelijke instellingen  -  gesprekken met beursgenoteerde bedrijven over hun maatschappelijk rendement. 
In Nederland is christelijk geïnspireerd aandeelhouderschap grotendeels onbekend. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebeurt al veel meer. De Church of England geeft met de Ethical Investment Advisory Group invulling aan actief aandeelhouderschap, in de VS zijn katholieke congregaties actief op dit terrein. De Nieuw Beurskoers laat zich door deze voorbeelden inspireren.

Meer informatie:
Koert Jansen
06 53121140
terug