Diaconaal beleid Diaconaal beleid

Een diaconaal beleidsplan is een belangrijk hulpmiddel om in gesprek te gaan over het diaconale beleid

Het verdient aanbeveling het voorgenomen beleid in een (meerjarig) beleidsplan neer te leggen. Een beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het diaconale werk in gesprek te zijn en erover na te denken en geeft richting aan de activiteiten.

De publicatie Dienen Delen Doen bevat een aantal aanbevelingen (p. 14). Voor het beleid en de werkwijze met betrekking tot de financiële hulpverlening kunt u gebruik maken van het 10-stappenplan financiële hulpverlening. Ook de diaconale activiteitenmonitor is een handig hulpmiddel om uw activiteiten in kaart te brengen. U krijgt daarmee een overzicht van uw bijdrage als diaconie aan de lokale samenleving, dat ook in gesprekken met de burgerlijke overheid en andere organisaties gebruikt kan worden.
 

terug