CBF-keurmerk CBF-keurmerk

Vermogende diaconieën en fondsenwerving

Een signaal van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Stel je voor: een diaconie die over een groot vermogen beschikt doet mee aan een plaatselijke fondsenwervingsactie voor de voedselbank. Een journalist komt achter dat grote vermogen en gaat publiceren. 

Kerk in Actie beschikt over het CBF-keurmerk, de plaatselijke diaconieën beschikken niet over een afzonderlijk CBF-keurmerk. Indien een diaconie met een (groot) vermogen fondsen gaat werven is het ten zeerste aan te bevelen dat de financiële verslaglegging (jaarrekening) voldoet aan de 650-richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zodat  duidelijk is dat het rendement van het vermogen voor diaconale doeleinden wordt gebruikt. Zie de brief van de Protestantse Kerk. 
terug