Vermogensbeheer Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is onderdeel van het diaconale beleid

Veel diaconieën beschikken over een vermogen. Het verdient aanbeveling een beleggingsstatuut op te stellen waarin de regels en randvoorwaarden zijn opgenomen. Bijv. over duurzaamheid en de uitsluiting van bepaalde categorieën beleggingen. Een praktijkvoorbeeld vindt u hier.

Als een diaconie over overtollige middelen beschikt en het rendement van minder belang is, bestaat de mogelijkheid diaconale projecten buiten de eigen gemeente te steunen door de gelden tegen een bescheiden rente uit te lenen aan het Protestants Diaconaal Krediet Nederland. Dat geeft het PDKN de mogelijkheid leningen voor diaconale projecten te verstrekken tegen een rente die aanmerkelijk lager is dan bij banken gebruikelijk is.

terug