Diaconessen Diaconessen

Diaconessen worden wel de protestantse nonnen genoemd. Zij wijden hun leven aan God en zien af van het huwelijk.

Diaconessen hebben zich met name toegelegd op de verpleging. De oprichting van een diaconessenhuis in Kaiserswerth door de
Duitse predikant Theodor Fliedner (1800-1864) vond in tal van landen navolging. In 1844 verrees in Utrecht  het eerste Nederlandse diaconessenhuis. In 1865 volgde Bronovo in Den Haag en in de jaren erna volgden diaconessenhuizen in andere steden. Na 1960 nam de betekenis van de diaconessenhuizen af. Vanaf 1980 gingen de huizen op in grote ziekenhuizen met een algemeen karakter.

Diaconessen houden in Amerongen de leefgemeenschap van het Zendings-Diaconessenhuis in stand, te vergelijken met een protestants klooster.
 

terug