Erepenning Erepenning
Voor diakenen die zich in de plaatselijke gemeente op het terrein van het diaconaat bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, stelt de Federatie een onderscheiding ter beschikking in de vorm van een erepenning.
 
terug