Erepenning voor B. L. Verwoerd Erepenning voor B. L. Verwoerd
Maandag 8 februari 2021 werd in Ede een erepenning uitgereikt aan diaken B. L. Verwoerd. Bert Verwoerd was secretaris van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Ede vanaf 2009. Voorzitter Arnold Snetselaar prees Bert voor het vele werk dat door hem nauwgezet verzet werd naast zijn inzet voor wijkgemeente Oude Kerk waartoe hij behoort. Nu hij terugtreedt wenst de voorzitter hem een goede tijd onder Gods zegen toe. De erepenning werd overhandigd door Jan Klop, bestuurslid van de Federatie van Diaconieën.
terug