Algemene Ledenvergadering 2015 Algemene Ledenvergadering 2015
De jaarvergadering 2015 op 28 maart 2015 in de Domkerk te Utrecht heeft een ruime belangstelling genoten. De bijeenkomst stond in het teken van 105 jaar Federatie van Diaconieën.


                    
De vergadering stond in het teken van 105 jaar Federatie van Diaconieën en het landelijk onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.

Na de opening door dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, hield de voorzitter van de Federatie van Diaconieën zijn jaarrede, waarin hij een terugblik gaf over het ontstaan en de ontwikkeling van de Federatie. Voor de volledige jaarrede, zie hier.

                      

Heeft u belangstelling voor de brochure Federatie van Diaconieën 1910 - 2015, zie hier.

In de inleiding van mevrouw Carla van der Vlist, teamleider Kerk in Actie binnenlands diaconaat, werd aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting gegeven over het onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de Diaconieën van de Protestantse Kerk. Wilt u deze powerpointpresentatie inzien, zie hier.

Het onderzoeksrapport werd tijdens deze vergadering uitgereikt aan de secretaris van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland de heer dr. A.J. Plaisier. Een verkorte versie vindt u in de brochure Dienen Delen Doen. Voor het volledige onderzoeksrapport, zie hier.

                  

Vervolgens hield prof. dr. H. Noordegraaf een inleiding over het diaconaat door de tijd. Heeft u belangstelling voor de inleiding van prof. dr. H. Noordegraaf,  zie hier.

Daarna volgden reacties op het onderzoeksrapport door dr. A.J. Plaisier en E.J. Hazeleger, programmamanager Kerk in Actie. Voor de reactie van E.J. Hazeleger, zie hier.
terug