Toekomstgericht diaconaat

Toekomstgericht diaconaat
Plaatselijke kerken en diaconieën hebben te maken met vele veranderingen in kerk en samenleving.
Welk nieuw beleid is nodig om de diaconale taken de komende jaren goed te blijven uitvoeren? Wat voor ondersteuning kunnen diaconieën hierbij goed gebruiken? Om hier inzicht in te krijgen hebben de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie samen onderzoek gedaan.
 
Deze brochure Toekomstgericht diaconaat bevat de vijf hoofdconclusies van het onderzoek, voorzien van commentaar van een deskundige, een praktijkvoorbeeld en een aantal tips voor diaconieën. Tevens geeft Kerk in Actie een overzicht van producten en diensten die het plaatselijke diaconale werk kunnen ondersteunen.
 
De brochure is een vervolg op de publicatie Dienen Delen Doen ( bekijk de publicatie > ), die de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie in 2015 hebben uitgebracht op basis van onderzoek in 2014. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de trend van een groeiende diaconale inzet doorzet, ondanks een kleiner wordende kerk.

Exemplaren kunnen worden besteld bij het bureau van de Federatie: via of tel 078-639 36 68
 
terug