Wijziging contactgegevens Wijziging contactgegevens
Onze nieuwe contactgegevens
Postadres: postbus 1070, 3300 BB Dordrecht.
Bezoekadres: Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht.
Telefoon 078 639 36 68.
Het emailadres is 

Per 1 juni 2017 is het secretariaat van de Federatie van Diaconieën gecoloceerd met dat van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, met volledig behoud van de zelfstandigheid van beide organisaties. Voorheen werd het secretariaat ondergebracht bij het diaconaal bureau van de secretaris van het bestuur. Om niet afhankelijk te zijn van bestuurswisselingen en om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen is voor deze oplossing gekozen.
terug